شیپ فایل مرز شهرستان فریدونشهر

شیپ فایل مرز شهرستان فریدونشهر (واقع در استان اصفهان) با فرمت shp

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان فریدونشهر

نقشه محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر  لایه ی محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر  نقشه مرز شهرستان فریدونشهر  شیپ فایل مرز شهرستان فریدونشهر  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر  لایه ی مرز شهرستان فریدونشهر
دسته بندیشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها
فرمت فایل shp
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

شیپ فایل مرز شهرستان فریدونشهر (واقع در استان اصفهان) با فرمت shp

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است :

نام شهرستان

مرکز شهرستان

مساحت شهرستان به کیلومتر

محیط شهرستان به کیلومتر

مساحت شهرستان به هکتار

این شیپ